Thomastown Church Photographs, Co. Kilkenny

Thomastown Roman Catholic Church, Co. Kilkenny, Ireland. Thomastown Church Photographs, Co. Kilkenny. These photographs were taken Nov 2006.

Link to this post:

<a href="http://www.from-ireland.net/church-thomastown-kilkenny-ireland/">Thomastown Church Photographs, Co. Kilkenny</a>